Kontaktujte nás: 602 558 638 | info@profimak.cz

NAŠE SLUŽBY

Samotný fakt, že pojišťovací makléř je nezávislá osoba důsledně hájící zájem svých klientů umožňuje objektivně a s odbornou znalostí posoudit jak současný stav pojištění, tak i přípravu kvalitního pojistného a finančního programu.

Služby pro občany

Osobám, které se rozhodnou využít našich služeb přináší spolupráce s pojišťovacím makléřem zejména tyto výhody:

 1. Úspora nákladů na pojistném
 2. Poradenství při výběru pojišťovny
 3. Ocenění majetku klienta pro potřebu pojištění
 4. Systematická péče o pojistné smlouvy po celou dobu trvání pojištění
 5. Asistence při likvidaci pojistných událostí
 6. Poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví

 

  

Služby pro podnikatele a firmy

Pojišťovací makléř je nezávislá osoba důsledně hájící zájem svých klientů. Tato skutečnost mu umožňuje objektivně a s odbornou znalostí posoudit jak současný stav pojištění, tak i přípravu kvalitního pojistného programu.

Rozsah poskytovaných služeb

 • Revize a přezkoumání stávajícího pojištění
 • Ocenění majetku klienta pro účely pojištění
 • Vypracování analýzy a identifikace pojistitelných rizik
 • Zajištění výběrového řízení na pojistitele
 • Správa a servis pojištění po celou dobu trvání smluvního vztahu i poté
 • Zastoupení klienta při likvidaci pojistných událostí
 • Konzultační a poradenské služby v oblasti pojišťovnictví

 

 

Cena služeb

Nespornou výhodou služeb pojišťovacího makléře je poskytování všech výše uvedených služeb zdarma po celou dobu trvání pojištění. Pojišťovací makléř je za svojí práci placen pojišťovnou, u které je dané pojištění sjednáno. Pojišťovací makléř Vás tedy nestojí žádné dodatečné vydání - získáte na druhou stranu odbornou pomoc a informace o všech pojišťovnách.